Engagera dig!

Alla i Colombianätverket arbetar ideellt och vi behöver alltid hjälp!

 

Du kan engagera dig på dessa sätt:

Kom på våra möten. Colombianätverkets styrelse och aktiva träffas ca en gång i månaden. På möten planerar och beslutar vi om aktiviteter och verksamhet, umgås och diskuterar situationen i Colombia. Välkommen att delta!

Vår hemsida: Arbeta med att utveckla, uppdatera och förbättra information och utseende.

Studentkampanj: Solidaritetsarbete för colombianska studenter tillsammans med den colombianska organisationen ACEU. >>Läs mer.

Projekt och kampanjer: Starta upp nya projekt och kampanjer tillsammans med oss.

Filmvisning: Ordna en filmvisning med filmer som berör Colombia.

Konstutställning: Colombianätverket har flera gånger arbetat med performance, videokonst, fotokonst och ljudkost som ett sätt att nå ut.  Vi gillar kreativitet!

Dokumentärfilmer: Sprida information om situationen för internflyktingar och för mänskliga rättigheter i Colombia genom dokumentärfilmer gjorda av bondeorganisationen ACA i Colombia.

Fest: För att det är roligt, för att vi gör det bra och för att samla in pengar, anordnar vi ibland fester. Var med och anordna nästa!

Du kan också starta en studiercirkel eller t.ex. skriva en insändare eller debattartikel.

Åk till Colombia! Du kan åka som internationell medföljare till organisationer och individer som arbetar för mänskliga rättigheter, fred och rättvisa i Colombia.>>Läs mer

 

Kontakta oss om du vill bli aktiv i någon av dessa områden, om du har andra frågor eller behöver råd eller tips!


 

Vi behöver din hjälp! Vi är ideellt engagerade personer och vi behöver alltid bli fler! Hör av dig!

Du kan bli medlem i Colombianätverket genom att sätta in 150 kr på Bankgiro 5730-1350